28 d’abr. 2012

Entropia "Konjur de Creació" 2012 april 2

 
 

A partir del 2 de maig tenim el nou Single (17'48") + Vídeo film (20'34") KONJUR DE CREACIÓ a la vostra disposició a Pentagram i a Revolver. També per correu a Anarkosatanisme Records: anarkosatanisme.records@gmail.com +34 655966733 i a Voliac: grenyes@voliac.com, en CD digipack.
Entropia us mostra, el seu Brutal Drone/Doom! 

 
 
Tornen, després d'un retir espiritual, els caps visibles de la mística proletària, els més avançats apologetes de l'anarkosatanisme, així com del mestratge del missatge.
Després d'aquest impàs , Selrak i Karkassa fan un viatge interior i de recolliment per reforçar l'essència del missatge i la idiosincràsia d'els abanderats d'aquest corrent revolucionari. La incorporació de na Morwen i l'Inmä porta al grup a desenvolupar i evolucionar la seva música, des del seu Brutal Grind Death fins al Brutal Drone Doom actual on es continua amb els ritus iniciàtics, ja habituals en la formació, però anant un pas més endavant amb les danses ritualístiques aportades per na Morwen i l'Inmä que junt amb la pesant i ultra fosca oferta musical impulsen la propagació del missatge i consolida la mística anarkosatànica.
"Konjur de Creació" és la punta del iceberg del nou monstre, ja no sol en l'aspecte sonor, però també, en imatges amb un videoclip que ens remet a l'escola alemanya de començaments del segle XX,  creat per aquestes ments inconformistes i irreductibles en el seu llarg camí de fidelitat ideològica de les seves premisses i que serveix d'avançament al seu següent treball complet previst per la segona part de l'any.


After an esoteric spiritual retreat, ENTROPIA, the overlords of proletarian mysticism, the cardinal apologists of anarkosatanism and bearers of the message, are back!!!! .
Selrak and Karkassa embark on a phantasmagoric journey of meditation in order to fortify the message of their satanic revolution
and distil the essence of the band’s idiosyncrasy from within.
Morwen and Inmä join the band which signifies the remorseless evolution and development of ENTROPIA’S transmutation from Brutal Death Grind to Brutal Drone Doom.
 Athough guarding the dark tradition of their initiation rites, ENTROPIA go one step further with the ritual dances of Morwen and Inmä. Together, they drive the message further and reinforce the anarkosatanic mystique along with the malevolently heavy music as dark as the soul of Elisabeth Bathory.
"Konjur Creacio" is just the tip of the evil snout of this emerging monster created by these non-conformist minds who have stayed true to their ideology and is only a taste of what’s to come; the complete opus is scheduled for the second part of year.


Vuelven después de un retiro místico espiritual las cabezas visibles de la mística proletaria, los más avanzados apologistas del anarkosatanismo, así como de la enseñanza del mensaje.
Después de este impás Selrak y Karkassa inician un viaje interior y de recogimiento para reforzar la esencia del mensaje y la idiosincrasia de los abanderados de esta corriente revolucionaria. La incorporación de Morwen y Inmä lleva al grupo a desarrollar, a evolucionar su música desde su brutal grind death hasta el Brutal Drone Doom actual donde se continúa con los ritos iniciáticos, ya habituales en la formación, pero yendo un paso más allá con las danzas ritualísticas aportadas por Morwen e Inmä  que junto con la pesada y ultra oscura oferta musical impulsan la propagación del mensaje y consolida la mística anarkosatánica.
"Konjur de Creació" es la punta del iceberg del nuevo monstruo, no sólo en el aspecto sonoro, sino también, en imágenes con un video clip que nos remite a la escuela alemana de comienzos del siglo XX, creado por estas mentes inconformistas e irreductibles en su largo camino de fidelidad ideológica a sus premisas y que sirve de adelanto a su siguiente trabajo completo previsto para finales de año.