15 de març 2008

Entropia amb la Llibertat sexual i reproductiva de les dones

Entropia participa a la campanya en defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones.
Amb conscienciació i juntament amb les massives autoinculpacions tant d'homes com de dones estem frenant aquesta desquiciada ofensiva reaccionària de polítics, jutges i religions.

Imprès d'Autoinculpació:
-Home/hombre
-Dona/mujer

Entropia partricipa en la campaña en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Con concienciaón y juntamente con las masivas autoinculpaciones, tanto de hombres como de mujeres, estamos frenando esta desquiciada ofensiva reaccionaria de políticos, juces y religiones.