27 d’ag. 2007

Nova / new / nueva Galeria & Posters / Gallery Pics & Posters 2001 & 2002

Fotos del 2001 i 2002 de concerts a Barcelona, Viladecans i Mollet a Centres Socials Okupats: Ateneu Popular de Vallcarca i Els Timbres, centres cívics / Fotos del 2001 y 2002 de conciertos de Entropia en Barcelona, Viladecans i Mollet en centros sociales Okupados, en centros cívicos y festivales.

Anirem informant de les galeries que anem completant / Iremos informando de las galerias que vayamos completando.

Pics 2001

Posters 2001

Pics 2002

Entropia + Marc Mixomatosis (2001, Matando Güeros - Brujería cover)