24 de maig 2007

Nova / new / nueva Review Entropia "De Viu En Viu"

Review cd Entropia "De Viu En Viu" x Live Bootleg Blog (U.K.) (03/2007)

Nova resenya
Nueva reseña
New reviewHem rebut una nova ressenya des del Regne Unit(U.K.) del CD d'Entropia en directe "De Viu En Viu - live Nancy 2003" editat al 2004 per Autogestió Musical.
Aquest CD recull el concert de cloenda del 1er Anarkosatanismus Tour (Catalunya, Bèlgica/Flandes, Alemanya i França).

Podeu lleguir/read la crítica a:
28/06/2003 ENTROPIA + Otargos + Dvorhead - L'Embusdade (Nancy - France)

Podeu escoltar/listen el CD i veure el llibret a: